HILL International POLAND

Młynarska 7
01-205 Warszawa

Analiza Kompetencji HILL©

Jednym z najważniejszych czynników sukcesu firmy jest prawidłowe umiejscowienie pracowników na odpowiednich stanowiskach w strukturze.

Analiza Kompetencji HILL© określa osobiste i społeczne ukierunkowania, zdolności oraz mocne strony. Pomaga to w jak najlepszym doborze pracowników, a także w optymalnym wykorzystaniu ich kompetencji w późniejszym rozwoju kariery. Przez porównanie profilu zawodowego i cech indywidualnych, można najlepiej wskazać odpowiednie miejsce dla danej osoby w strukturze.

Analiza Kompetencji HILL© jest dostępna w 25 językach, wraz z normami dla grup narodowościowych. Poszczególne moduły testów mogą być stosowane niezależnie od siebie.

W oparciu o naukowe badania oraz wymagane standardy, prowadzone jest ciągłe doskonalenie metodologii, co daje gwarancję najwyższej jakości i rzetelności stosowanych testów.

Tutaj możesz zobaczyć przykład graficznej prezentacji wyników HILL_BEST Fit©

Bookmark and Share