HILL International POLAND

Młynarska 7
01-205 Warszawa

Dane firmy HILL International


Executive Manager: Grażyna Góral

HILL Sp. z o.o.
ul. Młynarska 7
01-205 Warszawa

Telefon: + 48 22 620 02 50, +48 22 400 79 04

Faks: + 48 22 620 02 52
E-mail hillNOSPAM@hill.com.pl

KRS 0000161419
NIP: PL 118-00-00-892
REGON: 012585110
Nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 977/1a i 977/2

Jurysdykcja: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy

Kapitał zakładowy: 305 000,00 PLN

Bookmark and Share