HILL International POLAND

Młynarska 7
01-205 Warszawa

Dane firmy HILL International Poland

Executive Manager: Grażyna Góral

Nazwa i adres:
HILL Sp. z o.o.
ul. Młynarska 7
01-205 Warszawa

Telefon:   + 48 22 620 02 50, +48 22 400 79 04


E-mail:     hillNOSPAM@hill.com.pl
WWW:      www.hill.com.pl

KRS:         0000161419
NIP:          PL 118-00-00-892
REGON:    012585110
Nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 977

Jurysdykcja: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy
Kapitał zakładowy: 305 000,00 PLN

Bookmark and Share