HILL International POLAND

Młynarska 7
01-205 Warszawa

Dowiedz się więcej!

Bądź zawsze dobrze poinformowany
Oferujemy platformę komunikacyjną, gdzie umożliwiamy wymianę informacji i powiadamiamy o interesujących spotkaniach branżowych i warsztatach o charakterze międzynarodowym.
Dowiedz się więcej...>

HILL Management Mailer
Nasz międzynarodowy newsletter, ukazujący się kilka razy w roku, dostarczy informacji o istotnych wydarzeniach z dziedziny HR, zarządzania, organizacji i strategii oraz podobnych tematów.
Dowiedz się więcej…>

Bookmark and Share