HILL International POLAND

Młynarska 7
01-205 Warszawa

Wizja i misja

Othmar Hill, założyciel HILL International

Filozofia: Szczególnie w dzisiejszych czasach radykalnych zmian wartości oraz braku ciągłości i postępującej restrukturyzacji rynku pracy, znaczenie optymalnych zasobów ludzkich stale rośnie i stanowi czynnik stabilizujący dla przedsiębiorstw. Humanistyczna psychologia biznesu, stanowiąca podstawę w podejściu HILL do wielu spraw, jest szczególnie skuteczna w tych gorączkowych i bardzo dynamicznych warunkach. Pomagamy ludziom oraz organizacjom realizować, rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, przez co generujemy wartość dodaną dla wszystkich uczestników rynku. Osiągamy to, stosując rzetelne i obiektywne metody, jednocześnie respektując i doceniając wszystkie osoby.

Wizja: Jako partner w doradztwie personalnym, staramy się wytworzyć świadomość, że każde przedsiębiorstwo istnieje i rozwija się przede wszystkim dzięki ludziom.

Misja: Dzięki humanistycznej psychologii biznesu, wzmacniamy i optymalizujemy rozwój firm. Nawet w tak burzliwych czasach i warunkach, daje to ogromne poczucie bezpieczeństwa oraz prosperity organizacji, którym doradzamy.

Wartości: HILL jest symbolem humanistycznego zarządzania oraz traktowania wszystkich z należytym szacunkiem. Doceniamy każdego: klientów, kandydatów i partnerów. Ponadto stawiamy na innowacyjne usługi o najwyższej jakości.

 

 

Bookmark and Share