diagram

Outplacement

Rozstanie, ale nie porzucenie

 

Niezależnie od tego, jak bardzo nie cieszy Cię konieczność zwolnienia dobrych pracowników z powodów ekonomicznych, sytuacja taka jest czasem nieunikniona. Ale relacje zawodowe nie muszą kończyć się bolesną i smutną nutą: HILL Outplacement Program stanowi dla Twoich pracowników realną pomoc i przewagę w poszukiwaniu nowej pracy, a jednocześnie stawia Twoją firmę w korzystnym świetle pomimo konieczności redukcji kadr.

 

Nasi eksperci precyzyjnie określą kluczowe kompetencje i mocne strony Twoich (wkrótce już byłych) pracowników i opracują zindywidualizowany plan poszukiwania pracy. To prawda, że pracowników czasem trzeba zwalniać, ale dzięki HILL Outplacement Program nie musisz ich porzucać.