header

Nasza historia

Dr Othmar Hill w 1975 roku zakłada firmę HILL International.

Od samego początku skoncentrowano się na rozwoju technik analizy psychologicznej; dlatego też od dziesięcioleci firma HILL posiada własny dział badawczo-rozwojowy.

W latach osiemdziesiątych rozpoczął się rozwój na obszar Europy Wschodniej i Południowej . 

Analiza kompetencji HILL po raz pierwszy została zainstalowana na komputerze w 1990 roku. Od końca lat 90. firma HILL rozwija się jeszcze bardziej w sektorze zasobów ludzkich oraz rozszerza doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego.

Od tego czasu HILL stale poszerza swoje portfolio usług oraz Klientów, jak również kontynuuje dalszą ekspansję geograficzną. Dzisiaj HILL odnosi sukcesy od Hiszpanii do Wietnamu i od Finlandii do Turcji.

Grażyna Góral
Executive Manager

Grażyna

Góral