Assessment Center

Assessment Center służy do pomiaru potencjału i ujawnienia możliwości ocenianego kandydata oraz pomaga zidentyfikować obszary, w których potrzebny jest dalszy rozwój. Assessment Center jest bramą(?) do wykorzystania osobistego potencjału.

Naszym atutem jest to, że konsultanci Hill są w większości psychologami i mają doświadczenie w przygotowywaniu AC w międzynarodowym środowisku.

Jesteśmy profesjonalistami w udzielaniu informacji zwrotnych oraz  rekomendowaniu działań w zakresie dalszego rozwoju. Bierzemy odpowiedzialność za nasze opinie i oceny.

Dlaczego warto korzystać z AC?

Assessment Center to nowoczesna, kompleksowa metoda selekcji pracowników. W krótkim czasie może dostarczyć wiarygodne i istotne informacje o mocnych stronach oraz obszarach rozwoju kandydata.

Jak to działa?

AC jest zawsze dostosowane do indywidualnych wymagań, zgodnie z Twoimi potrzebami. AC jest realizowane indywidualnie lub w grupach. Na bazie obserwacji naszych doświadczonych asesorów i psychologów jest przygotowywany raport podsumowujący mocne strony i aspekty rozwojowe. Uczestnikom przekazujemy informacje zwrotne  o wynikach AC.

Korzyści dla Ciebie

Otrzymasz kompleksowy obraz mocnych stron kandydata, jak również potencjalnych zagrożeń. Daje to możliwość porównania poszczególnych kandydatów. Wyniki także skutecznie pomogą, jak przygotować proces adaptacji. Assessment Center to obiektywna i sprawiedliwa metoda selekcji pracowników.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami