Audyt personalny

Czy twoi menedżerowie dostatecznie wykorzystują swój potencjał? Czy ich styl zarządzania odpowiada planom i potrzebom Twojej firmy? Czy Twój menedżer pasuje do kultury organizacyjnej firmy i odpowiednio ją reprezentuje? Czy zajmuje odpowiednie stanowisko? Czy mógłby lepiej realizować się w innym środowisku pracy lub na innym stanowisku? Czy potrafią w jasny i obiektywny sposób pomóc Tobie znaleźć odpowiedzi na te pytania?

Doskonałe narzędzie do podjęcia decyzji w różnych sytuacjach

Czy pracownik gotowy jest na rozwój własnej kariery, czy może już przejąć kierowniczą rolę? Który z 2 kandydatów jest bardziej odpowiedni na  stanowisko dyrektora? Czy nasze wrażenia z wywiadu są poprawne, czy kandydat rzeczywiście posiada potrzebne kompetencje?

Realizacja

W ramach audytów kompetencji menedżerskich skoncentrujemy się na praktycznej weryfikacji kluczowych kompetencji. Wykorzystamy narzędzia takie jak diagnoza psychologiczna, studia przypadków, trening argumentacji, odgrywanie ról, prezentacje itp. Zawsze dostosowujemy audyty kompetencji menedżerskich do potrzeb Twojej firmy i konkretnej sytuacji.

Wynik

Uzyskane wyniki będą wyraźną rekomendacją dla podjęcia przez Ciebie decyzji; wraz z oceną mocnych stron i potrzeb rozwojowych. Zostanie dostarczona informacji zwrotna do badanej osoby oraz pisemny raport.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami