Audyty kompetencji

Celem audytów kompetencji jest znalezienie odpowiedzi, czy oceniana osoba jest gotowa na kolejny krok w swojej karierze; ewentualnie opisuje w jakim zakresie jest potrzebna poprawa. W ramach informacji zwrotnych dla uczestnika przedstawiane są zalecenia, jakie obszary kompetencji wymagają rozwoju a na jakich silnych stronach można się oprzeć. Uzyskane informacje są przedstawiane w formie ustrukturyzowanego raportu dla Klienta, a ocenianej osobie  przekazywane są informacje zwrotne.

Doskonałe narzędzie do podejmowania decyzji w różnych sytuacjach

Czy pracownik jest gotowy na kolejny krok w swojej karierze, czy może przejąć kierowniczą rolę?

Realizacja

W ramach audytu kompetencji menedżerskich koncentrujemy się na praktycznej weryfikacji kluczowych kompetencji. Używamy takich narzędzi jak diagnoza psychologiczna, studium przypadków, symulacje biznesowe, prezentacje itp. Program audytu jest dostosowywany  do potrzeb i okoliczności w konkretnej organizacji.

Wynik

Jasne zalecenia, w tym ocena silnych stron oraz obszarów do dalszego rozwoju. Przekazujemy informację zwrotną do osoby ocenianej i pisemny raport dla Klienta.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami