Audyty menedżerskie

Podczas audytów menedżerskich identyfikujemy mocne strony oraz możliwości rozwoju i promowania profesjonalistów na najwyższych stanowiskach menedżerskich. Punktem wyjścia będzie indywidualna informacja zwrotna dla kandydata wewnętrznego oraz pisemny raport z rekomendacjami konsultanta.

Doskonałe narzędzie do podejmowania decyzji w sytuacjach:

Czy pracownik jest gotowy na dalszy rozwój kariery zawodowej, czy może  objąć kierowniczą rolę? Który z 2 kandydatów jest bardziej odpowiedni dla stanowiska dyrektora? Czy nasze wrażenia z przeprowadzonego wywiadu są słuszne, czy kandydat rzeczywiście posiada potrzebne kompetencje?

Realizacja

W ramach audytów kompetencji menedżerskich koncentrujemy się na praktycznej weryfikacji kluczowych kompetencji. Wykorzystujemy narzędzia takie jak diagnostyka psychologiczna, studia przypadków, argumentowanie, odgrywanie ról, prezentacje itp. Zawsze dostosowujemy audyty kompetencji menedżerskich do potrzeb Twojej firmy i konkretnej sytuacji.

Wynik

Uzyskane wyniki będą wyraźną rekomendacją dla podjęcia przez Ciebie decyzji; wraz z oceną mocnych stron i potrzeb rozwojowych. Zostanie dostarczona informacji zwrotna do badanej osoby oraz pisemny raport.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami