Development Centre

DC - Development Centre / centrum rozwoju jest doskonałym narzędziem do odkrywania potencjału zespołu i talentów, identyfikowania potrzeb rozwojowych oraz oceny umiejętności uczestników..

Nasz zespół konsultantów, mających doświadczenie w przygotowaniu i realizacji DC, również na szczeblu międzynarodowym, może przygotować projekt w zależności od potrzeb organizacji.

DC jest zawsze dostosowywane do wymagań firmy.
Przejrzysty, obiektywny program dla uczestników DC.
Identyfikuje i ocenia wybrane kompetencje uczestników.
Jednocześnie może być również mierzona gotowość oraz wydajność pracy.
W oparciu o wyniki DC można przygotować indywidualne i / lub grupowe plany rozwoju.
Może to być dobra okoliczność do włączenia utalentowanych pracowników do programów menedżerskich.

Kiedy korzystać z DC?

DC to nowoczesna i skuteczna technika wykorzystywana dla potrzeb rozwoju obecnych pracowników oraz tworzenia indywidualnych planów rozwoju. Wyniki DC to weryfikacja umiejętności a także rekomendacja do dalszego rozwoju Twoich pracowników o największym potencjale.

Jak to działa?

Podczas indywidualnego / grupowego DC, uczestnicy wykonują kilka zadań i / lub hipotetycznych sytuacji / symulacji biznesowych. Wyniki obserwacji są umieszczane w raporcie końcowym, a uczestnicy otrzymują indywidualną informację zwrotną.

Korzyści dla Ciebie?

Uzyskanie wiarygodnych informacji o mocnych i słabych stronach Twoich pracowników. Będziesz wiedzieć na pewno, gdzie skoncentrować działania dotyczące ich dalszego rozwoju.

bayer

Reference klienta Bayer

Se společností Hill spolupracujeme již třetím rokem na realizaci DC pro naše budoucí leadery, které probíhají v rámci střední Evropy (CZ, SK, PL a HU).  Konzultanti a psychologové Hill jsou skvělí odborníci, jsou nám partnery při organizačním zajištění těchto rozvojových programů a poskytované služby se vždy snaží ušít na míru našim potřebám. Ceníme si také jejich lidského a také zodpovědného klientského přístupu. Konzultanti ze společnosti Hill jsou schopni poskytnout našim zaměstnancům relevantní zpětnou vazbu z DC a v rámci této zpětné vazby společně nastavujeme i další rozvojový plán.

Silvie Konare

Head of HR CZ/SK

Bayer

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami