Jak napisać doskonałe CV

Chcę wiedzieć więcej - jak napisać doskonałe CV?
Dobre CV prezentuje Ciebie, dlatego należy włożyć wysiłek w jego przygotowanie. Poniżej znajdziesz wskazówki, jak to najlepiej zrobić.

 

 

 • Użyj ustrukturyzowanego formularza. Możesz znaleźć wiele przykładów w Internecie.
 • Podawaj tylko prawdziwe informacje.
 • Podaj kontakt do siebie.
 • Jako swój adres zamieszkania, podaj miejsce gdzie teraz mieszkasz. Na przykład, jeśli ubiegasz się o pracę w Warszawie i podajesz swój stały adres w Katowicach, może to być mylące. Ułatwisz zrozumienie, jeśli podasz swój obecny adres.
 • Unikaj błędów i zwróć uwagę na ortografię.
 • Podaj swoje doświadczenia zawodowe od najnowszego do najstarszego.
 • Inne dobre wskazówki:
  • Dostosuj CV do danego stanowiska, do jego opisu - co pracodawca chce znaleźć w Twoim CV? Unikaj nieistotnych informacji.
  • Nie używaj efektownych czcionek - np. Comics Sans ani przesadnej grafiki.
  • Dołącz profesjonalne zdjęcie - w koszuli, garniturze, żakiecie; nie zamieszczaj osobistych zdjęć, na przykład z wakacji.
  • Staraj się uzyskać jasne, proste i spójne CV przy pomocy nowoczesnych programów.
  • Podaj wystarczającą ilość informacji - nazwa stanowiska, główne osiągnięcia, kompetencje, obowiązki.
  • Stosuj ogólnie dostępne formaty, jak pdf, rtf lub doc.