Metody psychometryczne on-line

Potrzebujesz wsparcia swojej intuicji przy pomocy obiektywnych narzędzi? Masz wybranego ostatecznego kandydata a więcej informacji pomogłoby Tobie w podjęciu decyzji? A może masz pracowników w swoim zespole i chciałbyś ocenić ich potencjał i potrzeby rozwojowe na przyszłość?

Mamy szereg  kwestionariuszy osobowości i innych testów, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Otrzymasz informacje o osobowości ocenianej osoby z punktu widzenia wymagań pracy, odporności na stres, stylu zarządzania, preferencji i wiele więcej.

W naszym zespole mamy doświadczonych psychologów z zakresu psychologii biznesu. Możemy zaoferować takie narzędzia psychometryczne i chętnie pomożemy w ich wyborze:

  • BIP – Bochumský osobnostní dotazník
  • GPOP – Dotazník typologie osobnosti
  • HPI – Hoganův osobnostní dotazník
  • HDS – Hoganův rozvojový test
  • MPVI – Inventář motivů, hodnot a preferencí
  • WPA – Vídeňská analýza potenciálu

Otrzymane wyniki mogą ułatwić wybór nowych pracowników i łatwiej dostosowanie do kultury firmy. Mogą być pomocne aby ujawnić ukryty potencjał obecnych pracowników i zapobiec ich przedwczesnemu odejściu. Co więcej, mogą przyczynić się do poprawy atmosfery pracy w organizacji.

Wszystkie testy i kwestionariusze dostępne są w języku polskim, angielskim, jak również w innych językach.

Doskonałe narzędzie

Diagnoza psychologiczna  może pomóc zobiektywizować Twoje subiektywne odczucia na temat mocnych stron czy potencjalnych zagrożeń dotyczących pracowników, których chcesz promować, lub zewnętrznych kandydatów, których chcesz zatrudnić.

Realizacja

Przygotujemy specjalnie dostosowane metody testowe, gdzie skupimy się na umiejętnościach, cechach i predyspozycjach  osobowościowych koniecznych na dane stanowisko, a także ocenimy potencjał kandydata do przyszłego wzrostu i rozwoju.

Korzyści

Przyczyni się to do potwierdzenia lub zmiany Twojego wrażenia co do kandydata wewnętrznego / zewnętrznego. Natomiast korzyścią dla badanej osoby będą  informacje zwrotne, które są przekazywane przez naszych psychologów. Nasza praca jest profesjonalna, etyczna i uczciwa. Przyczyniamy się do budowania wizerunku i renomy Twojej firmy na rynku pracy.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami