Szukanie potencjału

Kto z twojego działu mógłby z powodzeniem zajmować stanowisko kierownicze? Gdzie znaleźć przyszłych liderów firmy? Kto ma talent i ambicje na stanowiska kierownicze, których będziemy potrzebować w przyszłości? Pomożemy Ci znaleźć te osoby do Twojej organizacji i przygotujemy programy zarządzania talentami.

Doskonałe narzędzie do podejmowania decyzji w różnych sytuacjach

Czy pracownik jest gotowy na kolejny krok w swojej karierze, czy może przejąć kierowniczą rolę?

Realizacja

W ramach audytu kompetencji menedżerskich koncentrujemy się na praktycznej weryfikacji kluczowych kompetencji. Używamy takich narzędzi jak diagnoza psychologiczna, studium przypadków, symulacje biznesowe, prezentacje itp. Program audytu jest dostosowywany  do potrzeb i okoliczności w konkretnej organizacji.

Wynik

Jasne zalecenia, w tym ocena silnych stron oraz obszarów do dalszego rozwoju. Przekazujemy informację zwrotną do osoby ocenianej i pisemny raport dla Klienta.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami